Recente Tweets
Doorzoek de site
Salderen

Salderen betekent dat je energieleverancier jouw productie verrekend met je verbruik bij je leverancier.

Lees meer over salderen...

Geschikte meter?

Niet iedere meter is geschikt.

Maar je net beheerder is wettelijk verplicht een passende meter op te hangen

zodat er gesaldeerd kan worden. Wel kan hij hiervoor eenmalige kosten in rekening brengen.

Voor een compleet overzicht van meters, lees verder op pagina meters

Vergunning nodig?

In de meeste gevallen niet maar er zijn uitzonderingen.

Lees meer op de pagina Vergunning.

Orientatie: helling, windroos en locatie...

Een standaard paneel produceert ongeveer 180 tot 225 kWh per jaar. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van het paneel (zeker over de looptijd), de omvormer en de plaatsing ten op zichte van de zon. Het diagram laat zien dat plaatsing in een hellingshoek van 20 graden op het zuiden (185 graden) optimaal is.

Ook het aantal zonne-uren per jaar is van invloed. De kaart laat zien dat de inschalingsenergie (uitgedrukt in kWh/m2) in Nederland niet overal hetzelfde is. Fabrikanten geven een vermogen in Wp (Watt piek) dat onder ideale omstandigheden wordt geproduceerd. Afhankelijk van de lokale situatie wordt gerekend met 70% tot 90% van dit vermogen.

Nieuws

Wat is een zonnestroompaneel precies?
Een zonnestroompaneel bestaat uit een glasplaat en een kunststof plaat met hiertusssenin een aantal in serie geschakelde zonnecellen. Een zonnecel is een zeer dun plakje materiaal dat zonlicht omzet in gelijkstroom. Er zijn zonnecellen uit allerlei soorten materiaal. Het meestgebruikte materiaal heet 'polykristallijn silicium'. Panelen met dit materiaal zijn blauw van kleur. Iets donkerder zijn de 'mono-kristallijne' zonnecellen; ze zijn iets duurder maar hebben een iets hoger rendement.

Wat is het verschil tussen Watt en Wattpiek?
Watt is een eenheid van vermogen. Nu hangt bij een zonnestroompaneel het geleverde vermogen af van de hoeveelheid zon die er op valt. Dit is de instralingsenergie. Daarom is door de fabrikanten onderling afgesproken dat ze aan elk paneel een getal toekennen dat aangeeft welk vermogen dat paneel onder ideale omstandigheden levert. Dit getal is het aantal Wattpiek. Een paneel van 255 Wattpiek (255 Wp) heeft bij een instralingsenergie van 1.000 kW een output van 255W. Dit verschilt echter per locatie. In Haarlem is de instraling per jaar 1.050 kWh. Een paneel zou dus 255 x 1,050 = 268 kWh leveren. Bouw echter wat veiligheid in en reken op je dak op 90% van het wattpiek-getal als je panelen pal op het zuiden zijn gericht onder een hoek van 35 graden met de horizon.

Wanneer produceert een zonnestroompaneel stroom?
Zodra er licht op valt, produceert een zonnepaneel stroom. Hoe meer licht hoe beter. Ook bij bewolkt weer produceren zonnepanelen stroom.

Wat heb ik aan een zonnestroompaneel op mijn huis?
Zonnestroompanelen kunnen een aardig deel van het stroomverbruik van uw huishouden opvangen. Bijvoorbeeld: 3 panelen à 185 Wp produceren bij elkaar zo'n 450 kilowattuur per jaar. Dit is pakweg 13 % van het verbruik van een gemiddeld huishouden. Hoe meer hoe beter.

Heb ik accu's nodig?
Er bestaan twee soorten systemen: systemen met accu's waarin de opgewekte stroom wordt opgeslagen (autonome systemen) en systemen waarin de opgewekte stroom wordt omgezet in 230 V wisselstroom, gelijk aan de stroom van het lichtnet (netgekoppelde systemen). Bijna alle zonnestroompanelen op woonhuizen zijn netgekoppeld. Deze hebben geen accu's nodig. Stekker in stopcontact: klaar is Kees!

Kan ik een zonnestroompaneel op mijn caravan-tuinhuisje-boot plaatsen?
In combinatie met een acculader en accu's (dit heet een autonoom systeem) kunnen zonnestroompanelen prima voldoen op je recreatiehuisje, caravan of boot. Je hebt hiervoor 24V gelijkstroomapparaten nodig.

Hoeveel zonnestroompanelen heb ik nodig om al het stroomverbruik in mijn huis te dekken?
1 zonnestroompaneel van 255 Wp produceert 217 kWh per jaar. Als u 3000 kWh per jaar verbruikt, hebt je 3000/217 = 14 panelen Wp nodig hebben. Je mag zonder problemen zelf 3 panelen van 200 W (6 vierkante meter) op uw dak plaatsen. Wil je meer panelen, dan kan dat maar dan hebt je een extra groep in de meterkast nodig, en een installateur die de panelen voor je plaatst en de extra groep plaatst.

Heb ik vergunning nodig van de gemeente als ik zonnestroompanelen wil plaatsen?
Alleen als je in een monument of beschermd stadsgezicht woont. Er is overigens een meldingsplicht. Informeer in geval van twijfel bij je plaatselijke loket voor Bouw- en Woningtoezicht.

Kan ik ook panelen op de gevel aanbrengen of heb ik dan wel een vergunning nodig?
Er bestaan panelen die u met behulp van een speciale beugel tegen de gevel kunt monteren. U hebt dan een soort zonne-afdakje. Informeer eerst bij de lokale overheid of er een bouwvergunning nodig is.

Waar moet ik op letten als ik zonnestroompanelen wil laten installeren?
Je moet een schuin of plat dak hebben met onbelemmerd uitzicht op het zuiden. De panelen moeten zo veel en zo lang mogelijk zonlicht kunnen ontvangen. Voor een schuin dak is oriëntatie tussen zuidoost en zuidwest prima.

Zijn er doe-het-zelf zonnestroompaketten?
Je kunt in princpe elk onderdeel los kopen en monteren: paneel, omvormer, montagemateriaal etc. Veel leveranciers bieden DHZ-pakketten aan met b.v. 3 panelen van 250Wp en bijbehorende omvormer.

Is zonnestroom duur?
Dat hangt ervan af. Het is in elk geval je eigen stroom, en het is de allergroenste stroom die er bestaat. Een DHZ-pakket met 3 panelen van 255Wp, omvormer en montage materiaal vindt u (in 2012) voor ca. € 2.000. De daarmee opgewekte 650 kWh bespaart u jaarlijks ruim € 150 aan stroomkosten. In tien jaar is je installatie terug verdient. Daarna geniet je nog minimaal 15 jaar van gratis (!) stroom.

Wat voor soort stroom produceert een zonnestroompaneel?
Gelijkstroom. Je hebt een omvormer (inverter) nodig om er in uw huishouden gebruik van te kunnen maken, of een acculader om er accu's mee te laden (bijvoorbeeld in uw cavan of boot). Er zijn omvormers met en zonder bewegende delen. De laatste is iets duurder maar minder gevoelig voor storingen en gaan langer mee.

Wat gebeurt er als mijn panelen meer stroom produceren dan mijn apparaten nodig hebben?
In dat geval gaat het overschot terug het openbare net in. De meter in de meterkast dient dan terug te draaien. Als de meter dat niet doet, lever je in feite gratis stroom aan je  leverancier. Zie ook de volgende vraag.

Mijn panelen produceren meer stroom dan mijn apparaten nodig hebben en de meter in de meterkast draait niet terug. Wat nu?
je hebt dan wellicht een meter met terugloopblokkering, of een digitale meter zonder telwerk voor het terugleveren. Vraag uw netbeheerder schriftelijk om de meter te vervangen door een exemplaar dat teruglevering meet (laat je niet met een kluit in het riet sturen want de netbeheerder is wettelijk verplicht dit te doen). Bij sommige netbeheerders moet je eenmalig voor deze nieuwe teller betalen.

Wat is 'salderen' precies?
Salderen betekent 'verrekenen': door je zelf geproduceerde stroom wordt afgetrokken van de bij het energiebedrijf afgenomen stroom; je betaalt alleen het verschil.
Wettelijk mag je tot 5000 kWh zelf geproduceerde elektriciteit salderen; sommige energiebedrijven gaan nog verder en kennen niet eens een limiet. Meer informatie is te vinden onder onze link Salderen.

Verbruikt een zonnestroompaneel 's nachts stroom?
Als er niet genoeg zonlicht op de panelen valt, leveren ze geen elektriciteit meer. De omvormer verbruikt dan zelf nog zo weinig stroom dat veel meters dat niet eens kunnen registreren. Een omvormer voor 600 Wp aan panelen verbruikt 's nachts in een heel jaar ca. 0.5 kWh.

Hoeveel energie kost het om een zonnestroompaneel te fabriceren?
De schattingen verschillen. Fabrikanten zijn geneigd anderhalf jaar stroomproductie van het paneel te rekenen. Greenpeace rekent 3 jaar stroomproductie van het paneel. De merken die wij in het assortiment hebben zorgen voor C02 compensatie. Deze panelen zijn dus zelf CO2 neutraal.

Betaalt een zonnepaneel zich terug?
Zonnepanelen leveren elektriciteit die je zelf verbruikt. Gratis. Zonnepanelen zijn een investering met een rendement waarvan de hoogte afhangt van de elektriciteitsprijs. Uitgaande van de prijzen voor zonnepanelen en de kWh-kosten in 2012 kunt je rekenen op een terugverdientijd van ca. 10 jaar. Voorwaarde is een oriëntatie van de panelen ongeveer op het zuiden. De grootte van de installatie maakt in dit verband weinig uit, zolang je de opgewekte elektriciteit maar zelf verbruikt.

Hoeveel kost electriciteit over 10 jaar?
Dat is een beetje koffiedik kijken maar volgens cijfers van de het CBS zijn de prijzen de aflopen 10 jaar met gemiddeld ongeveer 7% per jaar gestegen. Niet alleen de grondstofprijzen stijgen, ook de belasting werd hoger.

Heeft het zin om panelen te plaatsen op een plat dak?
Zonnestroompanelen op een plat dak plaatsen gaat heel goed en is niet moeilijk. Er zijn speciale doe-het-zelfpaketten voor. De constructie wordt met ballast verzwaard zodat wind er geen invloed op heeft.

Moet er gehakt en gebroken worden als ik zonnestroompanelen laat of ga plaatsen?
Nee. Er is alleen een opening in het dakbeschot nodig om de stroomkabel door te laten. Bij sommige systemen worden dakpannen vervangen door de zonnestroompanelen.

Hoe weet ik of mijn panelen werken?
Het is zichtbaar op de omvormer en als je meer produceert dan je verbruikt draait de meter achteruit. Wil je meer inzage in de productie dan zijn er speciale meters te bevestigen waarmee je op PC en smartphone de productie kunt bijhouden.

Krijg ik geld terug van de elektriciteitsmaatschappij als de meter terugdraait?
Je stroomrekening gaat omlaag omdat je minder stroom van het energiebedrijf betrekt. Reken bij 3 panelen van 255Wp op een stroomrekening die ongeveer 150 Euro per jaar lager is. Je hebt recht op een meter waarvan het telwerk terugdraait, dat wil zeggen tot een maximum van 5000 kWh teruggeleverde stroom per jaar.

Heb ik een speciale elektriciteitsmeter nodig?
Dat hangt er van af. Zit er in de meterkast een 'oude' analoge meter (met een telwerkje en 'wieltje', een z.g. ferrarismeter), dan hebt u geen probleem. Zo'n meter mag wettelijk blijven hangen. Heb je een elektronische meter, dan kan het zijn dat deze niet terugdraait. Je kunt van je energieleverancier eisen dat de meter vervangen wordt door een [digitale] meter die ook teruggeleverde stroom meet. Je energiebedrijf rekent voor vervanging eenmalig een bedrag. Kijk voor meer informatie op de pagina Salderen.

Mijn meterkast heeft zekeringen tot 25A, is dat voldoende?
Tot ongeveer 10 panelen is dat voldoende. Daarboven worden omvormers toegepast die zelf ook 25A zijn. In dat geval moet de zekering verzwaard worden. Dit moet de netbeheerder doen. Je moet dit zelf aanvragen via de website www.aansluitingen.nl. Hieraan zijn kosten verbonden.

Hoeveel subsidie krijg ik op zonnestroompanelen, en wie moet ik daarvoor benaderen ?
Er kunnen plaatselijke regelingen zijn maar reken er niet op. Voor 2012 is vanuit Het Rijk een budget van € 20 miljoen beschikaar om 15% van de investering (met een maximum van € 650,-) terug te vragen. Lees hierover meer op de home page van deze site.

Hoe lang gaan zonnestroompanelen mee?
Dat weet niemand, maar het is wel erg lang. Reken op minstens 25 jaar voor de panelen en 10 jaar voor de omvormers. Veel leveranciers garanderen dat hun panelen na 25 jaar nog een opbrengst hebben van minimaal 80 %.

Kan ik met mijn Euro's het milieu voordeliger van dienst zijn dan door zonnestroompanelen aan te schaffen ?
Als investering kan een zonneboiler voordeliger zijn dan zonnestroompanelen. Dit komt doordat zonneboilers een hoger rendement hebben en uit goedkopere materialen zijn vervaardigd dan high-tech zonnestroompanelen. Voorts is energie besparen de verstandigste optie. Hiervoor zijn tal van energiebesparende maatregelen mogelijk: HR ketels, isolatie, etc.

Werken zonnestroompanelen als het vriest?
Als er zon op de panelen valt en ze zijn niet besneeuwd of berijpt, dan doen ze keurig hun werk. Zelfs op 21 december.

Geven zonnestroompanelen gevaarlijke straling af?
Kletskoek. Het zijn gelijkstroomapparaten. De omvormer kan storing geven op radio-ontvangst (net zoals een TL-buis dat kan doen).

Kan de bliksem in mijn zonnestroompanelen slaan?
Bliksem kan overal in slaan. Zonnepanelen zijn overigens geen bliksemafleiders.

Is het veilig om zonnestroompanelen op het dak van mijn huis te hebben?
Net zo veilig als dakpannen.

Moet ik zonnestroompanelen regelmatig schoonmaken ?
Ze staan schuin en daarom blijft er maar heel weinig vuil op liggen. Vogelpoep spoelt er af. Eenmaal per jaar afnemen met lauw water is meer dan genoeg.

Moet ik mijn zonnestroompanelen apart laten verzekeren ?
Vaste panelen vallen onder de verzekering van uw huis. Losse panelen (in bakken of op frames met ballast op het platte dak) zijn voor sommige verzekeringsmaatschappijen losse voorwerpen die apart moeten worden verzekerd. Raadpleeg je polis. Wil je de panelen apart verzekeren waarbij ook uitval wordt gedekt, dan zijn er speciale verzekeringen. Tegen een jaarpremie van 0,225% van de installatie (dus gemiddeld € 15/jaar) ben je gedekt tegen diefstal en wordt je met een wachttijd van 4 dagen, gecompenseerd tegen productieverlies. Let wel op de kleine lettertjes!

Is het beter om groene stroom te kopen of om zonnestroompanelen te laten installeren?
Dit beslis je zelf. Als het even kan doe je allebei.